Кандидат на посаду Президента  України

Нечипорук Володимир Павлович

 

Передвиборча програма

 

Головна

Анкета

Автобіографія

Передвиборча програма:

Фотогалерея

Новини

Законопроекти щодо виборів Президента України

Пряме спілкування

 

        Програма спрямована на покращення життя народу, всебічний розвиток української нації,  зміцнення держави. Розроблена відповідно до Конституції України з урахуванням духовного, культурного, соціально-економічного та політичного стану держави й негативних наслідків минулих років.

        Реалізовуватиметься на основі об’єднання центристських і патріотичних сил, діалогу, поваги, співпраці, солідарної відповідальності, участі громадськості у формуванні органів влади усіх рівнів.

        Може бути виконана спільно з народом, який не продасть свого голосу за тридцять срібників та жменю крупи, не стане рабом рабовласника чи наймитом лідера клану, а зробить свідомий , непідкупний вибір і, зібравши по копійці, по гривні, допоможе стати Президентом справжньому народному лідеру, патріоту української нації.

 Ми - не раби, ми - Українці, кувати спільно будемо нашу долю.

П Е Р Ш І  К Р О К И :

 - повернення вкладів ощадбанків протягом 3-х місяців в еквіваленті за 1 рубль- 1 долар.

- відродження економіки і добробуту українців через термінове  проведення  реформ: податкової, пенсійної, фінансово-банківської і земельної. Продаж землі категорично заборонити.

- підняти протягом 2-х років мінімальну зарплату, пенсію, прожитковий мінімум і усі стипендії не менше 5000 гривень щомісячно. Термінове повернення усіх пільг і соціального захисту, які були за радянських часів.

- негайна і безкомпромісна очистка державної влади від кланів та корупції.

        Влада і матеріальні цінності – Українській Нації (українці, росіяни, білоруси), а жидо- більшовицькій мафії і кланам – тюрми.                                                                                                                        

- відродження духовності і культури українського народу.

        Тільки при таких змінах увесь народ України буде купатися у добрі, щасті і свободі, як він на те заслуговує.

Г о л о в н і   ц і л і :

- утвердження могутньої, процвітаючої української нації й держави;

- відродження та інтелектуальний розвиток української нації з її духовністю, культурою, віросповіданням;

- повернення влади й головних життєвих цінностей українській нації;

- подолання негативних наслідків ринкової реформи та прорахунків існуючої влади;

- викорінення кланово-мафіозних структур, в т.ч. в усіх владних структурах держави;

- подолання корупції та економічної злочинності;

- повернення громадянам протягом півроку знецінених вкладів (за 1 рубль- 1 долар);

- негайне подолання бідності;

- підвищення доходів незахищеним верствам населення до 1000 грн;

- формування середнього класу;

- формування і побудова ефективної влади та стабільного громадянського суспільства;

- відновлення й розвиток виробничого потенціалу;

- категорична заборона вивезення за кордон сировини та ввезення до України неякісних продуктів і товарів;

- відновлення братських стосунків із російською та білоруською націями;

- інтенсивний розвиток стратегічних відносин з Росією, Білорусією та країнами Близького Сходу, Індії та Китаю;

- негайне створення в Україні економічних та соціальних умов для зниження смертності, підвищення народжуваності й повернення на Батьківщину заробітчан, які виїхали за кордон  в пошуках кращого життя ;

- категоричне, термінове припинення  вимирання української нації, яка щорічно зменшується на 700 тис. чол.

- невідкладне проведення та соціальна спрямованість політичної, адміністративної та економічної реформ в Україні.

 Політико-адміністративний блок:

- зміцнення України як президентсько-парламентської, суверенної, національної, унітарної держави зі столицею у м.Києві та удосконалення адміністративного поділу на області (в т.ч. Кримську);

- розвиток України на основі здійснення українською нацією своїх невід‘ємних прав, в т.ч. на стовідсоткову свою владу й територію;

- обрання Президента України, депутатів Парламенту, губернаторів областей і м.Києва, керівників районів, міст, селищ, сіл шляхом прямого голосування терміном на 7 років;

- створення двопалатного парламенту: нижня палата – 225 членів, верхня – 75 (в т.ч. 26 губернаторів, обраних прямим голосуванням);

- перейменування сільських, районних та обласних рад у територіальні громади з обранням відповідної кількості депутатів: сільські – від 5 до 7 депутатів; районні – від 17 до 21; обласні – від 27 до 33 ; м.Київ – 25 депутатів на чолі з губернатором, тобто зменшення у 3 рази кількості владних структур;

- забезпечення рівності перед законом всіх громадян України, в т.ч. народних депутатів, членів Уряду і Президента України, ліквідація будь-яких переваг, пільг та привілеїв;

- створення в Україні умов для безперечного виконання всіма владними структурами ст. 24 Конституції України про недопустимість привілеїв чи обмежень для будь-якої нації, раси, політичної, релігійної структур та ін.; якщо українців в Україні проживає 80 відсотків, то і в усіх владних структурах їх повинно бути 80 відсотків,  вищі посадові особи повинні бути українці;

- безперечне виконання всіма гілками влади, в т.ч. судовою, державними організаціями ст. 34 Конституції України про гарантію кожному права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, незаперечним Конституцією способом. Усі громадяни і усі гілки влади України, в т.ч. судова зобов‘язані першочергово виконувати конституційні норми, а після них інші закони та підзаконні акти;

- політична структуризація українського суспільства (від 2 до 5 розвинутих партій);

- проведення виборів до Парламенту України повністю на пропорційній (партійній) основі за відкритими виборчими списками, які формуються реґіональними партійними структурами і затверджуються з’їздами партій;

- закріплення обраних депутатів парламенту за кожним з 225 виборчих округів та їх проживання на території округу;

- заборона в Україні антинародних, антиконституційних та антидержавних ідеологій та їх інститутів, в т.ч. тих, які привели до геноциду і знищення 33 млн. української нації;

- 10-кратне скорочення кількості міністерств і відомств та працюючих в них чиновників.

 Соціальний блок:

- негайне проведення пенсійної реформи;

- створення державного пенсійного банку України;

- скорочення пенсійного віку всім до 50 років, що не вплине на продовження трудової діяльності;

- надання громадянам (з 16 років) права безоплатного відкриття в установах зазначеного банку персональних пенсійних рахунків, на які перераховуватимуться кошти та щорічні середні відсотки в національній валюті;

- перерахунок державою щорічно на зазначені рахунки 10% усіх сплачених громадянином податків;

- громадяни після досягнення 50-річного віку самостійно розпоряджаються особистим пенсійним вкладом;

- пенсійний вклад може передаватись у спадок;

- проведення такої пенсійної реформи фактично відродить фінансово-банківську систему України, виведе з тіні й змусить працювати на людей сотні мільярдів гривень, які на сьогодні ховаються громадянами України в кубишках та не приносять доходів;

- віднесення всіх працівників бюджетної сфери до категорії державних службовців;

- підвищення протягом 6 місяців мінімальних пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму не нижче 1000 грн.; для тих, хто має вищу освіту і працює за спеціальністю, – не нижче 2000 грн., для військовослужбовців і працівників правоохоронних органів- не нижче 5000 грн., стипендії – не нижче 500 грн.;

- виплата цільової допомоги матерям не нижче 5000 грн. на кожну народжену дитину та оплата за півроку дородової і до 5 років післяродової відпустки по догляду за дитиною не нижче 1000 грн.,  через 3 роки виплата на кожну дитину не нижче 50 тис.грн.;

- забезпечення повної й безкоштовної медичної допомоги, введення медичного страхування;

- покращення умов, якості та тривалості життя громадян;

- викорінення безпритульності та бездоглядності серед дітей;

- всеохоплююче поліпшення становища молоді;

- безкоштовне виховання дітей у дитсадках, обовязкова середня освіта та безкоштовне навчання у вищих освітніх закладах за державним замовленням;

- задоволення потреб ринку праці кваліфікованими кадрами;

- впровадження збалансованої політики розвитку та застосування мов в Україні;

- покращення фізичного виховання і спорту, а саме : дітей із базарів, доріг, вокзалів тощо – у добре оснащені безкоштовні спортшколи, класи та спортклуби;

- забезпечення розвитку туристичної й курортної галузі;

- впровадження довгострокового іпотечного фінансування будівництва житла для громадян (до 30 років), в т.ч. сільських жителів під найнижчі відсотки (не більше 3% річних);

- значне здешевлення тарифів на комунальні послуги;

- забезпечення якості питної води;

- покращення теплопостачання, створення мережі мінікотелень у кожному будинку;

- ліквідація жеків, перехід до системи товариств співвласників будинків;

- цільова і повна виплата грошової компенсації інвалідам, пенсіонерам, іншим  категоріям громадян за належні їм пільги (проїзд, придбання ліків, санаторно-курортне лікування тощо).

 Економічний блок:

- збереження власності держави на основні багатства – земля, річки, озера, моря, надра, повітряний простір;

- на перелічені основні багатства видається єдиний державний акт на право володіння;

- продаж землі категорично  забороняється;

- передача землі фізичним і юридичним особам України, інших країн -тільки в оренду: короткострокову (до 10 років), довгострокову (до 100 років) або безстрокову як за кошти,так і безкоштовно, але не більше 10 га одній особі;

- земля, передана у безкоштовну довічну оренду, може здаватись ними в суборенду й передаватись у спадок;

- сільському населенню, яке працює на землі, та міським жителям, які мають приватні будинки та присадибні ділянки, або бажають їх мати земля передається у користування безстроково й безкоштовно;

- проведення перерозпаювання земель на засадах рівної участі усіх, хто проживає у сільській місцевості, в т.ч. працівників бюджетної сфери;

- заборона утворення на території України могильників ядерних відходів та інших шкідливих речовин, знищення усіх відходів проводити на високотехнологічних заводах з переробки та утилізації відходів за кордоном, до тих пір, поки такі не будуть побудовані в Україні;

- ввезення та захоронення зазначених відходів на території України категорично заборонити та передбачити за це найсуворішу кримінальну відповідальність;

- перехід від сировинної економіки до економіки виробництва на основі високих технологій;

- розвиток транспортної системи та дорожнього господарства, утвердження України як транзитної держави;

- створення конкурентоспроможного аграрного сектора економіки, який забезпечував би повністю продовольчу безпеку держави;

- впровадження державного замовлення на сільськогосподарську продукцію та довгострокове (до 10 років) кредитування її виробників під 3% річних;

- забезпечення всіх сільських населених пунктів України міні-заводами (цехами) для переробки с/г продукції на місцях;

- реформа державної системи управління енергетикою, зниження собівартості енергоносіїв і фінансового навантаження на громадян, запобігання розкраданню енергетичних ресурсів підприємствами, адаптація їх до роботи у прозорих ринкових умовах;

- термінове прийняття та введення в дію з 1.01.2005р. розробленого кандидатом нового Податкового Кодексу, в якому передбачена єдина система оподаткування 5% з обороту;

- cкасування митних зборів, ПДВ, акцизу та інших злочинних  антинародних зборів;

- звільнення від оподаткування зарплати годувальника, якщо ця зарплата не забезпечує мінімального прожиткового мінімуму на кожного члена сімї;

- ліквідація умов та можливостей для ухилення від сплати податків підприємствами, підприємцями та інвесторами.

Створення описаної системи веде до:

  -скорочення, а потім ліквідація державної податкової служби та податкової міліції;

 - виділення на одну адміністративно-територіальну одиницю лише одного податкового інспектора для передачі матеріалів щодо несплати податків до суду;

        - зацікавленості кожного громадянина України у сплаті податків, так як 10% їх сплати щорічно переводиться на особистий пенсійний рахунок цього громадянина;

         - збільшення  щорічного бюджету держави з 62 до 178,4 млрд. грн.;

         - зміцнення національної грошової одиниці;

         - ефективне функціонування системи державного контролю цільового використання бюджетних коштів.

- проведення реприватизації та повернення народу України всього викраденого під виглядом приватизації, притягнення до кримінальної відповідальності винних у скоєні цих злочинів, в т.ч. керівників держави,  підприємств та організацій;

- відродження народного господарства шляхом здійснення законної приватизації без штучного банкрутства та заниження вартості об'єктів;

- розподіл і перерахунок коштів від приватизації кожному громадянину на персональний пенсійний рахунок;

- збереження та покращення ефективності управління державною часткою власності (51%) на всіх приватизованих об’єктах;

- значне звуження сфери адміністративного втручання в підприємницьку діяльність;

- захист прав власника і кредитора;

- удосконалення процедур відновлення платоспроможності боржника та запобігання банкрутству.

 Блок оборони, безпеки і правопорядку:

- створення нової правоохоронної системи в Україні;

- ліквідація ДПА та податкової міліції з передачею відповідних функцій Мінфіну;

- заборона Службі безпеки України займатись слідством, дізнанням, оперативно-розшуковою діяльністю (ОРД) та переслідуванням представників опозиційних сил, а також патріотів українців, які борються з клановою антинародною владою, з мафіозно-клановими структурами, злодіями-олігархами та іншою нечистю;

- залишення СБУ функцій розвідки та контррозвідки;

- заборона прокуратурі проведення ОРД, дізнання та слідства стосовно громадян України, за винятком тих, які проходять службу в Збройних Силах України, поліції, органах  влади;

- проведення прокурорського нагляду за дотриманням законодавства фізичними й юридичними особами, установами, міністерствами та організаціями, підтримка державного обвинувачення в суді;

- заборона ОРД та ведення дізнання і слідства митними органами України;

- правосуддя - справедливе, непідкупне, непідвладне і діє тільки в рамках Конституції й законів України;

- заборона затримання й обшуку будь-якого громадянина без санкції прокурора або постанови суду (крім випадків, передбачених законом);

- реформа Збройних Сил та скорочення їх оптимальної чисельності до 150 тис.;

- перехід на вільнонайману, високопрофесійну армію на контрактній основі;

- заборона призиву юнаків на строкову військову та альтернативну службу;

- навчання, озброєння, соціальний захист та оплата праці військовослужбовців не нижче 5000 грн. щомісячно;

- створення разом із Росією та Білорусією єдиної системи зовнішньої оборони і безпеки.

- реформа правоохоронної системи зі скороченням міліції до 100 тис. осіб та створення на її базі поліції, кожен громадянин України та його власність, а також державна власність повинні бути гарантійно захищені від злочинних посягань;

- підвищення заробітної плати працівникам поліції не нижче 5000 грн.;

- відповідне оснащення й матеріально-технічне забезпечення;

- перехід на шерифську систему несення служби поліцією;

- забезпечення шерифів із початку служби власним житлом за рахунок безвідсоткового довгострокового кредиту;

- забезпечення членів сімей шерифів, правоохоронців та військовослужбовців роботою за спеціальністю;

- державне страхування військовослужбовців та працівників правоохоронних органів;

- захист особи від злочинних посягань, запобігання злочинності, охорона громадського порядку.

 Блок духовності:

Як українець з діда-прадіда сповідую православну віру, успадковану від Володимира Великого і підтримую:

- забезпечення кожному вільного віросповідання;

- утвердження Церкви як соціального інституту, що сприяє духовному розвитку особистості, особливо вихованню дітей, молоді та дорослого населення згідно з  нормами суспільної та християнської етики й моралі, що вестиме до спаду злочинності й суттєвого скорочення державного апарату, який бореться з цим злом;

- гарантія виконання ст.11 Конституції України про відродження інституту князівства, який би об‘єднував духовну й політичну еліту для роботи на благо та процвітання України;

- виховання національного патріотизму;

- зміцнення інституту родини, відродження та зміцнення інституту Козацтва;

- використання історичного й сучасного потенціалу українців для утвердження високодуховної, високоморальної та високоінтелектуальної нації,  побудови сильної, могутньої й багатої держави.

Українці! Щоб жити щасливо і вільно в сучасній, багатій державі – не будьте байдужими до долі своєї України! Створюйте і організовуйте громадський контроль на кожній найближчій до Вас виборчій дільниці, будьте пильними, присікайте та доповідайте про будь-які, виявлені Вами порушення. Від тих, хто пропонує Вам гроші, продукти харчування, інші підкупи, беріть усе, бо все це- Ваші гроші, вкрадені або відібрані у Вас тим чи іншим чином.

Будьте патріотами, перейміться долею своєї України ! Не буде сумління і патріотизму – не буде України! Буде обдурена колонія, хоч і з найпрацьовитішою нацією, з найсвітлішими умами , найспівучішими голосами  і з втраченим шансом на щасливе та достойне життя!

Нехай Вас Господь Бог благословляє і в усьому допомагає.

 

З великою повагою до Вас                 Володимир Нечипорук